Erik Hultin
Tidig fotograf i Kalix

En av de tidiga fotograferna i Kalix var Erik Hultin. Han kom i slutet av år 1895 till Kalix från Kärrby i Högsjö socken. Han föddes 1868 i den byn och fadern, Daniel Hultin, var hemmansägare och nämndeman. Erik var äldsta sonen men noteras sjuklig och blev frikallad från det militära.

I husförhörslängden för Högsjö 1887-1894 och på hemmanet i Kärrby strycks ”sjuk” över och titeln fotograf inskrives. Han måste alltså någonstans ha utbildat sig till fotograf troligen i början av 1890-talet. Det märkliga är att han inte noterats ha flyttat någonstans innan han flyttar till Nederkalix 1895. Troligen har han då bara kanske under sommartid gjort sin utbildning och varit hemma resten av tiden.
Antagligen sker fotografutbildningen i Kalmar hos en fotograf som heter Hansen Schauw och håller till på Södra långgatan 31. Erik fick tydligen också starta en atelje där i eget namn, som vi ser i fotot till höger med hans logotyp. Tiden i Kalmar varade nog inte så länge utan han öppnade en atelje i Ramvik omkring 1891 och där använde han hela namnet + Ramvik.

När han då kommer till Nederkalix 1895 och öppnar atelje där så blir hans första logotyp ungefär som den i Kalmar med bara efternamnet + N.KALIX. Se bild till höger.

Det finns många bilder av Erik Hultin på kalixbilder.se men tyvärr har de beskurit bort alla logtyper på sina bilder vilket försvårar tidsbestäm-ningen.

Erik kommer att använda flera andra logotyper som blir lite svåra att tidsbestämma.Visar här intill olika sådana som jag hittat bland egna och andras foton.
Han kom1909 att öppna filial i Töre som vi ser på ett av fotona.
Erik gifte sig här i Kalix med Olga Westlund från Fellingsbro i Örebro län. Det skedde 1896. Hon kom att ta över fotoateljen efter att Erik dog 17 aug 1913 i lungtuberkulos. På baksidan av många Kalix-vykort kan man hitta en stämpel med : Foto. Olga Hultin. Hon använde tydligen "Törefilial-loggan åtminstone fram till 1919.
Erik gjorde inte bara ateljebilder utan även han var mycket ute i bygden och tog bilder. Ofta blev dessa bilder till vykort och på så vis bevarades en hel del gamla miljöer och vi har fått ta del av många intressanta vyer från runt om i socknen.
Hans många glasplåtar är inte bevarade utan dessa kom tyvärr att köras på soptippen när en verkstadsbyggnad på tomten brann och där var plåtarna förvarade.
Sök gärna på "Porträttfynd" på nätet och med sökord "Hultin" så får ni upp många olika porträttbilder. En del har bra info om bilderna.
/ BGN
 

Fotograf Erik Hultin ur Kalixbilder.se
Erik Hultinkort på hamnen i Karlsborg, stämplat 1906. Ur B-G Nilssons bildsamling.
Linfärjan är på väg från Färjstället och till Nederaklix kyrkostad. Fyra man hjälper till med dragträ att föra färjan över älven. En häst med vagn är passagerare. Kortet är stämplat 1918 och på baksidan noteras:"Foto: O. Hultin". DVS nu är det Olga Hultin som håller i kameran. Kyrkan är vit och förblir så fram till 1927 då den åter rödfärgas. Ur B-G Nilssons bildsamling.
Här i utbyggnaden med många fönster startade Erik Hultin sin atelje i Kalix. Var huset stod är inte klarlagt. Bilden ur kalixbilder.se
Den nya ateljen under uppförande. Hultin inredde ateljen på övre planet på sidan mot dagens köpmannagata som går bakom staketet på bilden. Ur B-G Nilssons bildsamling.
Erik Hultin i Kalmar, ur Porträttfynd
Abraham Vennström 1869-1960, här nog fotad på 1890-talet. Grundade Fokhögskolan i Kalix. Ur B-G Nilssons bildsamling.
Log använd 1906 vid giftermål mellan Johan Elof Jonsson och Jenny Margareta Burman, ur B-G Nilssons bildsamling.
Här samma bild som ovan men med annan logotyp. Möjligen är bilden ovan en efterbeställning. Inskickad av Stig Jonsson.
Man med cykel omkring 1900, vem är han? Ur B-G Nilssons bildsamling
Handlanden Frans Häggström 1864-1928. Här nog fotad på 1890-talet, Ur B-G Nilssons bildsamling, Ursprung: Linds album.
Erik Hultin i Ramvik, ur Porträttfynd
Här är Ramvik utbytt mot Nederkalix, kanske använd parallellt med bilden till vänster. Visar Erik Karlsson Söderlund f 1855, död 1935. Ur B-G Nilssons bildsamling.
Hultin hade filial i Töre 1909-1913. Denna log finns även på mörk kartong. Vem är damen på bilden? Ur B-G Nilssons bildsamling.
Töreloggan med mörk kartong, men vem är mannen fotad 1912? Ur Porträttfynd. Töreloggan har ofta årtalet instansat men inte alltid.
Hjalmar Lind 1893-1978 och Kalle Olofsson 1890-1980 från Innanbäcken, fotade 1913. Ur B-G Nilssons bildsamling: ursprung Linds album.
Här kommer ännu en Hultin-logotyp, inskickad av Stig Jonsson. Bör vara från mitten- slutet av 1890-talet. Till höger står Anna Burman 1874-1929. 2:a fr v sitter Jenny Burman 1876-1961.