Fr.v. Anders, Everth, Bengt-Göran, Karl-Gustav, Stig, Erik, Jan-Åke, Karl-Olov. Foto av Bengt-Göran Nilsson Fr.v. Anders, Everth, Bengt-Göran, Karl-Gustav, Stig, Erik, Jan-Åke, Karl-Olov. Foto av Bengt-Göran Nilsson


Styrelsen, sammansättningen ser Ni nedan.

Bilden till höger är från 2012.
Nedan i augusti 2014, är styrelsen samlad på Hamnholmen, Marahamn hos K-G Bergman, längst till höger nedan. Stig Jonsson bakom kameran. Övriga från vänster, Karl-Olov, Per, Bengt-Göran, Anders och Kerstin.

 

 

Ordf Anders Pettersson

 

0923-21348

janders.peson@telia.com
 

Sekr och webbmaster: Bengt-Göran Nilsson

070-3290963

bg.ownit.nu

Kassör Stig Jonsson

0706913290

slj3660@gmail.com

Ledamot och v.ordf Kerstin Rönnqvist

0923-22081

kerstin.ronnqvist@naturskyddsforeningen.se

Ledam Karl-Olov Johansson

0923-22202

laila.k-o.johansson@telia.com

Suppl Viktor Nilsson

villr@live.com

Suppl Per Björkman

0923-22264bjorkmanper7@gmail.com