Utflykten till Övre bygden 2016
Årets resa eller utflykt gick av stapeln tisdag den 14 juni.  09.00 startade vi från kyrkan och körde med egna bilar. Första målet var det gamla stationshuset i Vitvattnet där intresseföreningens ordförande Mikael Eliasson tog emot och hälsade oss, ett trettiotal, välkomna. Inne i stationens fd godshantering numera omgjord till restaurang, fanns förmiddagskaffet uppdukat av RiipiBo:s Anna-Charlotte Lundqvist.

Stärkta av fikat tog vi åter plats i bilarna och resans planläggare, Ylva Arnhof, tog täten och karavanen styrde kosan mot Taipale, en lite ort i Övertorneå kommun.
Vägen slingrade sig fram genom skogen och väl framme öppnade sig en grön dal uppodlad av boskapsuppfödaren
Nils Martin Arm. Kolsvarta kor, Black Angels, var nyligen utsläppta och utgjorde ett speciellt inslag i landskapet. De producerar inte mjölk utan blir till delikatesser på restaurangborden.
Nils Martin visade sig vara en god berättare och trollband publiken under en lång tid. Släkten Arm flyttade hit från Korpikå och Nils Martin bor i föräldrarnas hus, Frammagården, som ligger vackert belägen vid den här framflytande Sangisälven. Andra gårdsnamn är Ipigården och Nygården. Nils Martin har många strängar på sin lyra, bedriver skogsbruk och har även en elfirma.
 
Vi åker vidare över bron, som för övrigt Nils Martin anlagt -  här fanns tidigare bara en spång -  och stannar vid minikraftverket, som
Assar Nordebo byggt här i Taipale.


Den 90-årige Nordebo tar emot vid sin stuga intill kraftverket och berättar engagerat om sina projekt. Här vid Saarikoski i Taipale skall under sommaren en uppgradering ske. Nya tuber skall installeras och två av de tre turbinerna i Kraftverket skall bytas ut. Då blir årsenergin två miljoner kWh istället för dagens en miljon kWh per år.  Kraftverket har nu varit i drift i 24 år.

En promenad ner till  och besök i själva turbinhuset vid älven avslutar det hela och Sangisälven flyter lugnt vidare.
Mest engagerat pratade Nordebo om sitt projekt i Kattån i Gällivare kommun som valsat runt i olika rättsinstanser i mer än 30 år. Fortsättning lär följa enligt Assar.
 Sedan är det dags för lunch i Vitvattnet i RiipiBo:s regi, en förträfflig anrättning med lax som huvudingrediens. Här berättade då
Mikael Eliasson om Intresseföreningens arbete under 20 år med att hålla Övre Bygdens byar vid liv. Nu planeras för framtiden och ytterligare många års livskraftigt arbete väntar.
Besöket avslutades med att
Vigert Haapasari, ordförande i Haparandabanas vänner, berättade och visade ett bildspel om verksamheten.Här är även RiipiBo engagerad och ett dussin dressiner finns på plats i Vitvattnet. Cykelturer erbjuds på den 9 mil långa banan mellan Morjärv och Haparanda.
                                                  / BGN