Resan till Torneå 2011

 

Under våren genomförde 

Kalixbygdens Forskarförening en trevlig resa till Salmis - Torneå - Mattila, under ledning av den fantastiskt kunnige guiden Lennart Lindfors som med stor inlevelse berättade om dom olika platserna.

Vi var ca: 33 personer som deltog.

 

Första stoppet blev i Salmis där Lennart L bl.a. berättade om cigarrfabriken och visade oss platsen där den var belägen under 1880-talet.

 

Därefter fortsatte färden mot Torneå. Staden som grundlades av Gustav II Adolf under 1600-talet.

Det var till Torneå som huvud-

sakligen Kalixbornas affärsmän sökte sig då man skulle komma i kontakt med yttervärlden. 

Många trevliga berättelser om stadens fantastiska historia gjorde besöket mycket intress-ant.

 

Efter Torneå besökte vi Juusola gård i Mattila by. Det var hit som som Lars Svanberg flyttade sin affärsverksamhet från Torneå stad efter kriget 1809. Det var här hos sin morbror  Lars Svanberg som den seder-mera välkände affärsmannen och grosshandlaren Johan Bergman Olsson grundade sina talanger som affärsman.

 

På vägen hem fick vi även göra en resa genom Vuono by och stanna till vid  den minnessten "Kungsstenen" som ligger intill vägen, med inskrip-

tionen "X". Blocket ligger på ett murat fundament och restes vid kustlandsvägens färdigställande år 1689.

Den som vill veta mer om Torneå Kyrka klicka här nedanför.

Kan du inte läsa Pdf-filen så hämtar du Acrobat reader här