Här kan Du lära dig mer om KALIX

På nedanstående länk hittar du 18 sidor nyttig Kalixinformation producerad av Länsstyrelsen.

Tidsresa i Kalix älvdal

Medborgarförslag
Låt inte Kalix bli historielöst

Här kan Ni se förslaget som är inlämnat.

Behandlat av kulturnämnden den 17/9 2014. De säger ja till förslaget och tar själva på sig huvudansvaret.

Kalix blir attraktivare

Kalix kommuns företrädare åker då och då ut i byarna för att inhämta synpunkter från "gräs-rötterna". I går kväll (23 april 2014)  var det dags för de boende i Stenbäcken-Djuptjärn att träffa de styrande i Kalix.
 Träffen inleddes med ett par låtar av 15-åriga kalixflickan Tove Burman som avancerat till finalen i Lilla melodifestivalen som går av stapeln den 6 juni.
 Det fanns som vanligt synpunkter på plogning, vägstandard, boende-miljö mm., men som Maud Lundbäck, ordf i socialnämnden uttryckte sig:
- Ni tycks trivas bra i det här området, idag finns här de som bott 30 år i området och det har fortfarande samma grannar.
Stig Strömbäck, kommunchef, kunde  stolt konstatera:
- Kalix blir attraktivare, det kan man avläsa på huspriserna i Kalix, nu går de uppåt. Samma sak med byggandet, förutom kommunen så är  även privata aktörer igång med nya projekt.
 Ett par nyheter presenterades, Fritids och kulturchefen Kalle Lindbäck meddelade att Vass-holmen nu skulle förses med en pontonbro, allt för att lättare kunna ta del av de arrangemang och kulturaktiviterer som blir under sommaren.
 Kommunalrådet Kenneth Sand-berg släppte nyheten om att det blir ytterligare en rondell i Kalix, nu vid Ryssgraven. Men ryms den verkligen där blev frågan. Inga problem blev svaret.
 Som helhet en bra kontaktkväll, synd bara att de yngre boende i området inte tog chansen att komma med synpunkter.

 BGN
 

 

Ny utställning i Karlsborg
28 maj 2014

Text och foto: BGN

Nyligen firade Billerud-Korsnäs 100-årsjubileum för massabruket i Karlsborg eftersom den första fabriken byggdes 1914.
Men Karlsborg är äldre än så. Namnet går tillbaka på lastageplatsen som sundsvallsbon Carl E Grunden startade 1848 när området här vid Kalixälvens utlopp köptes. På Låsgrundet uppförde han en gård som han kallade Carlsborg. Det blev sedan namnet på holmen och också på hela platsen.
   Magnus Cedergren, www.historiskskogsexport.se har nu producerat ytterligare en utställning. Den här gången om sågverksperioden i Karlsborg som startade när Bergman & Hummel 1868 körde igång det uppförda ångsågverket här på Carlsborg, som det då kallades.
   Tillsammans med föreningen Vånaborg har utställningen monterats upp i Nystan. Ja, i det område som bestod av ett stort antal små "femväggi-stugor" som stod strax söder om nuvarande Höganloft. Två stugor finns idag kvar och i den stuga, till vänster på bilden ovan, som sist beboddes av sågverksarbetaren Karl Arvid Ekman med hustru Ida Josefina född Lindvall och dotter Karin Ingegärd, gift Eidegren, finns nu utställningen placerad. Ida bodde ensam kvar där till någon gång på 1950-talet.
   Via ett stort antal bilder, en del ej visade tidigare, och förklarande text fås en god inblick i den numera nästan bortglömda sågverkstiden.
Utställningen administreras av föreningen Vånaborg och kommer att hållas tillgänglig under sommaren.

Kalix älv vid Bondersbyn