Vårmötet den 23 april 2013 (ur reportaget i NSD)

Kalixforskarnas vårträff den 23 april med Magnus Cedergren lockade ett 80-tal intresserade. Inbjuden var Magnus Cedergren som berättade om en nyhet för Kalix och dess älvdal.

Magnus informerade om att itresserade numera kan såväl hemma som på plats ta del av kulturarvet via datorer och smarta telefoner. Via ett flertal Audioguider och filmer fås information om intressanta besöksmål och historia.

Magnus informerade även om sitt ideella arbete med "Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal" vars hemsida nås på www.historiskskogsexport.se . Där man kan ta del av ett stort antal foton och ett 15000-tal orginaldokument, främst från 1800-talet.

Kvällens huvudtema handlade om tjärexport från älvdalen, om hur tjäran transporterades förbi älvdalens svåra forspassager för att slutligen fångas in på stora och lilla fisket i älven vid Näsbyn där den omfattande "tjärvräkningen" genomfördes innan den slutligen gick på export. Magnus berättade också att på Englundsgården finns fortfarande en del unika verktyg som användes för "tjärvräkningen"