Om Föreningen

Kalixbygdens Forskarförening är mycket uppskattad med många entusiastiska eldsjälar. Föreningen som verkat sedan tidigt 1980-tal är en av landets många forskarföreningar där släktforskning blivit något av en folkrörelse. Intresset är speciellt stort bland dom äldre människorna.

Föreningen bildades 1983 och har idag nära 500 betalande medlemmar.

Föreningen är även ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Föreningens ändamål är att främja och höja intresset för bygde- person- och släktforskning inom Kalix kommun samt att verka för bättre betingelser för sådan forskning.